Ümarlaud "Eesti töökeskkonna olukord ja tulevik" Pärnus


Tööinspektsioon kutsub teid osalema Eesti töökeskkonna olukorra ning tuleviku üle arutleval ümarlaual. Ümarlaual teeb möödunud aasta töökeskkonnast ülevaate Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, keskendudes nii riigi kui maakonna tasandile. Uutest regulatsioonidest töövaldkonnas kõneleb Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal.

Osalema, kuulama ja kaasa mõtlema on oodatud ettevõtete juhid, raamatupidajad, personalijuhid ja kõik, kes nende teemade vastu huvi tunnevad.

Ümarlauast osavõtt on tasuta.

Tööinspektsiooni ümarlaudu korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

 

Ümarlaud toimub Pärnus 2.05.2018 kell 9.45-12.15

Regsitreerumine

Ees- ja perekonnanimi
Asutus
E-posti aadress
Peidetud küsimus
Peidetud valik