Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

TAGASISIDE OHVRIABITÖÖTAJA TEENUSELE

Tere!

Oleme tänulikud tagasiside eest ohvriabitöötaja poolt pakutavatele teenusele. Teie tagasiside on väga oluline, et edaspidi teenust jätkuvalt parendada.

See ankeet on anonüümne.

Sinu vastus küsimustikule ei sisalda sinu kohta mitte mingit identifitseerimist võimaldavat infot, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus seda spetsiaalselt küsis.

If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.

(See küsimus on kohustuslik)
Piirkond (maakond)
(See küsimus on kohustuslik)
Vanus (valik täisaastates)
(See küsimus on kohustuslik)
Sugu
(See küsimus on kohustuslik)
Millal olite viimati ohvriabitöötajaga kontaktis?
(See küsimus on kohustuslik)
Kas olete ohvriabi töötajaga kohtunud? 
(See küsimus on kohustuslik)
Pöördumise põhjus
(See küsimus on kohustuslik)
Kuidas jõudsite ohvriabitöötaja poole?
(See küsimus on kohustuslik)
Kust saite infot ohvriabi kohta?
(See küsimus on kohustuslik)

Kuivõrd nõustute alljärgnevate väidetega

 

Kontakti saamine ohvriabitöötajaga oli lihtne
Ma sain ohvriabitöötaja vastuvõtule piisavalt kiiresti.
Ma sain piisavalt abi
Mind kuulati
Abist mis ohvriabitöötajalt sain, oli kasu minu olukorrast välja saamisel
Tunnen, et mind koheldi austusega
Soovitaksin teenust ka teistele, kes on samas olukorras
(See küsimus on kohustuslik)
Millisest ohvriabitöötaja tegevusest oli enim kasu (kuulamine, rahustamine, teistele teenustele suunamine, psühholoogilise abi võimaldamine vms)?
Millist abi või tuge oleksite veel vajanud?
On teil veel infot, mida soovite jagada?