6.06 "Bioloogiline ja keemiline ohutegur" Paides


Töötervishoiu talituse kevadine sihtkontroll viiakse läbi taimekasvatuse ettevõtetes. Taimekasvatuse töötajad on ohustatud lisaks füüsilisele koormusele mitmesugustest kemikaalidest ja bioloogilistest ohuteguritest, mis on seotud iseäranis kokkupuutest taimedega või putukatega. Infohommikul tutvustatakse sihtkontrolli tulemusi ning antakse praktilist nõu, millised oleksid parimad võimalused töötervishoiu ja tööohutuse juhtimiseks.

Infohommik on osalejatele tasuta. Infohommik toimub eesti keeles. 

Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

Infohommik "Bioloogiline ja keemiline ohutegur" toimub 6.06.2018 kell 9.45-12.00 Paides (Paide Muusika- ja Teatrimaja, Pärnu 18).

Regsitreerumine

Ees- ja perekonnanimi
Asutus
E-posti aadress