Ümarlaud "Ohtlike kemikaalide käitlemine",Tartu


 

Ümarlaud "Ohtlike kemikaalide käitlemine" toimub hotell Londoni konverentsikeskuses (Rüütli 9,Tartu) 26.09.2017 kell 9.45-12.00  
 

Regsitreerumine

Ees- ja perekonnanimi
Asutus
E-posti aadress
Peidetud küsimus
Peidetud valik