PRAISE seminar ”Liiklusõnnetuste ja -vigastuste ennetamine töötajate ohutuse tagamiseks”


Euroopa Transpordiohutuse Nõukogul (ETSC), Tallinna Tehnikaülikoolil, Tööinspektsioonil ja Maanteeametil  on heameel kutsuda teid Euroopa PRAISE seminarile, mille teemaks on töötajate liiklusohutusega seotud riskide ennetamine.

Seminar toimub Maanteeametis (Teelise 4,Tallinn) 8.juunil 2017 kell 9.00-13.00
 

Ankeedis on 4 küsimust.

Regsitreerumine

Ees- ja perekonnanimi
Ametikoht
Ettevõte
E-posti aadress