Infohommik "Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg", Jõhvi


Sõidukijuhtide infohommikutes räägitakse veoettevõtete peamistest sõidu-, töö- ja puhkeaja rikkumistest. Anname suuniseid kuidas korraldada ettevõttes tööd nii, et vältida rikkumisi seoses andmete arhiveerimise ja kopeerimisega. Sõidukijuhtide igapäeva tööga seotud määruste ja seaduste tõlgendamine.

Infohommikul osalemine on tasuta. Infohommik toimub vene keeles.

Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

 

Infohommik "Sõidukijuhtide töö- ja puhkeaeg" toimub  24.10.2017 kell 10.45-13.00 Jõhvis.
 

Regsitreerumine

Ees- ja perekonnanimi
Asutus
E-posti aadress