Ümarlaud "Ohtlike kemikaalide käitlemine", Pärnu


Ümarlaual räägitakse ohtlike kemikaalide ohutust käitlemisest ja millele pöörata tähelepanu, kui töökeskkonnas esinevad ohtlikud kemikaalid. Samuti räägitakse enamlevinud rikkumistest ohtlike kemikaalide käitlemisel ja käsitleme ka juhtunud tööõnnetusi.

Ümarlaud on osalejatele tasuta. Ümarlaud toimub eesti keeles. 

Tööinspektsiooni ümarlauad korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

 

Ümarlaud "Ohtlike kemikaalide käitlemine" toimub Pernova Loodusmajas (A.H.Tammsaare pst 57,Pärnu) 28.09.2017 kell 10.45-13.00
 

Regsitreerumine

Ees- ja perekonnanimi
Asutus
E-posti aadress
Peidetud küsimus
Peidetud valik