Infohommik “Töötervishoid ja tööohutus metallitööstuses", Tallinn


Metallitöötlemine on tegevusala, kus toimub kõige rohkem tööõnnetusi. Kolmel viimasel aastal on õnnetuste arv ületanud pooletuhande piiri, mis tähendab kahte õnnetust igal tööpäeval. Ennetamaks võimalikke õnnetusjuhtumeid, pakume metallitöötlemisettevõtete esindajatele võimaluse osaleda Tööinspektsiooni korraldaval teabepäeval “Töötervishoid ja tööohutus metallitööstuses”.

Teabepäeval antakse ülevaade olukorrast metallitöötlemisettevõtetes ning käsitletakse järgmisi teemasid – masinad ja tõsteseadmed, ohtlikud kemikaalid, sundasendid, liikumisteed, tööolme ning isikukaitsevahendid ja tööriided.

Infohommik on osalejatele tasuta. Infohommik toimub eesti keeles. 

Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

Infohommik “Töötervishoid ja tööohutus metallitööstuses” toimub Bliss Maja Konverentsikeskuses (Mustamäe tee 17,Tallinn) 5.09.2017 kell 9.45-12.00
 

Regsitreerumine

Ees- ja perekonnanimi
Asutus
E-posti aadress
Peidetud küsimus
Peidetud valik