Lasteabitelefoni vestlusringid


Lasteabitelefoni 116111 kampaania „Aga Mina Hoolin ja märkan“ raames korraldatakse  lastele 100 korral vestlusring lasteabitelefoni töötajatega. Räägitakse  hoolimise ja märkamise olulisusest ning igaühe  rollist  abivajava kaaslase märkamisel ning tutvustatakse lastele abi saamise võimalusena lasteabitelefoni julgustamaks lapsi pöörduma lasteabitelefoni poole.

Vestlusringi läbiviimise soovist teatamiseks palume täita järgneva ankeedi märkides ära palutud andmed vastavatesse lahtritesse.

Ankeedis on 9 küsimust.