Infohommik "Alaealiste töötamine" (15.06.2017,Tallinn)


Infohommikul "Alaealiste töötamine" selgitatakse alaealise töölevõtmisega seotud õigusi ja kohustusi ning piiranguid. Infohommikul tutvustatakse alaealise töölevõtmisega seonduvat töölepingu seadusest tulenevalt ja selgitatakse, millega tuleb arvestada alaealist tööle võttes töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel.

Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

Infohommik "Alaealiste töötamine" toimub Sotsiaalministeeriumis (V korruse saal, Gonsiori 29,Tallinn) 15.06.2017 kell 10.00-12.00. 
 

Regsitreerumine

Ees- ja perekonnanimi
Asutus
E-posti aadress
Peidetud küsimus
Peidetud valik